Gröna nyheter

Lekplatsstolpar gjorda av textilavfall

Minska ditt koldioxidutsläpp

Välj textilstolpar i stället för stålstolpar på din nästa lekplats!

Våra TexMade™-stolpar är tillverkade av textilavfall och plastpåsar. Vi använder det textilavfall som inte har något värde kvar och som inte kan återanvändas. På så sätt undviker vi att det går igenom den mycket förorenande processen att antingen brännas eller hamna på en soptipp. Vi blandar detta textilavfall med uttjänta plastpåsar som har använts av konsumenter.

TexMade-thumbnail

Världens textilavfall har ökat med mer än 900 % mellan 1960 och 2021. Men måste det gå till spillo?

Vi behöver alla mat i magen och kläder på kroppen. Människan har dock ökat sin klädkonsumtion mycket mer än vad vi behöver.

Har du någonsin hört talas om "fast fashion"?

Mellan 2000 och 2014 fördubblades klädproduktionen och genomsnittskonsumenten köpte 60 % fler plagg jämfört med för 15 år sedan. Som ett resultat av detta har avfallet ökat, vilket genererar enorma mängder textilavfall. Textil- och klädindustrin har t.o.m. blivit den största förorenaren i världen efter oljeindustrin.

Bild: En stolpe tillverkad av post-consumer-textil och post-consumer-plastpåsar.

DESIGN IDEA IS FOR CONCEPTUAL PURPOSE ONLY.

Skapa grönare lekplatser med textilavfall

TexMade™ är vårt koncept där vi omvandlar våra traditionella stålstolpar till stolpar som är tillverkade av textilier och plastpåsar. Vi använder det skralaste textilavfallet, det vill säga det avfall som precis är på väg att förbrännas eller hamna på soptippen. Detta gör det möjligt att övergå från traditionella stålstolpar med höga utsläpp, till stolpar tillverkade av post-consumer-återvunnet textilavfall med mycket lägre koldioxidutsläpp.

Avfall som kommer till nytta

Återvunnet textilmaterial som återanvänds i textilproduktionen utgör endast 1 % av avfallet. Lyckligtvis har andra industrier upptäckt textilavfallets kvaliteter och använder materialet på överraskande sätt. Textilier har visat sig vara mycket lämpliga att använda i stolpar. Textilierna bearbetas och blandas med återvunnen plast. Resultatet är en hållbar lekplatsstolpe med en 82-procentig minskning av koldioxidutsläppen per kg.

Vill du se mijlövänliga nyheter?

Lektorn med lågt CO2-avtryck för skolbarn

Play

Sustainability

News

Barn leker på lekplats med miljövänliga gungor

Gungställningar med lågt koldioxidavtryck

Barn klättrar på klätterställning med lågt koldioxidutsläpp på lekplats

Klätterställningar med lågt koldioxidavtryck