Gröna nyheter

Hur grönt är grönt?

Våra gröna påståenden är verifierade av Bureau Veritas

I en global granskning som The Competition and Markets Authority (CMA) genomförde 2021 konstaterades att 40 % av de hållbara påståenden som företag gör på nätet kan vara vilseledande för konsumenterna.

På KOMPAN dokumenterar vi alla våra gröna påståenden för att undvika falska yttranden och för att ge våra kunder full transparens.

Våra beräkningar av koldioxidutsläpp är verifierade av Bureau Veritas

På KOMPAN hävdar vi inte bara att vi är gröna. Vi validerar våra påståenden genom en tredje part för att vara så öppna och transparenta som möjligt när det gäller våra gröna initiativ. Vi använder Bureau Veritas, organisationen bakom de globala ISO-certifieringarna, för att verifiera våra beräkningar gällande återvinning och koldioxidutsläpp.

Bild: Man kan se information om utsläpp och återvinning för varje KOMPAN-produkt på respektive produktsida. Alla beräkningar är verifierade av Bureau Veritas.

Få en hel grön lekplats verifierad av Bureau Veritas

Vårt GreenLine-sortiment är verifierat av Bureau Veritas och innehåller KOMPAN-lekklassiker som har uppdaterats för att bli mer miljövänliga. Det innebär att du får samma KOMPAN-kvalitetslekplats men med ett mycket lägre koldioxidutsläpp. Vi skulle kalla det en win-win. 

Bild: En GreenLine-lekplats i Randers, Danmark.