Ekologiczne wiadomości

Słupki na placu zabaw wykonane z odpadów tekstylnych

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

Wybierz słupki tekstylne zamiast stalowych przy budowie kolejnego placu zabaw!

Nasze słupki TexMade™ są wykonane z poużytkowych odpadów tekstylnych i toreb plastikowych. Używamy odpadów tekstylnych, które nie mają już żadnej wartości i nie mogą być poddane recyklingowi. W ten sposób unikamy sytuacji, w której przechodzą one przez wysoce zanieczyszczający proces spalania lub trafiają na wysypiska. Mieszamy te odpady tekstylne z zużytymi torbami plastikowymi używanymi przez konsumentów.

TexMade-thumbnail

Światowe odpady tekstylne wzrosły o ponad 900% od 1960 do 2021 roku. Czy jednak trzeba je marnować?

Wszyscy potrzebujemy jedzenia w naszych żołądkach i ubrań na naszych plecach. Jednak ludzie zwiększyli konsumpcję odzieży do poziomu znacznie przekraczającego nasze potrzeby.

Czy słyszałeś kiedyś o " fast fashion"?

W latach 2000-2014 produkcja odzieży podwoiła się, a przeciętny konsument kupuje 60% więcej sztuk odzieży w porównaniu z sytuacją sprzed 15 lat. W rezultacie wzrosła ilość odpadów, generując ogromne ilości odpadów tekstylnych.       Zdjęcie: Na drugim miejscu po ropie naftowej - przemysł tekstylny i odzieżowy stał się największym trucicielem na świecie.

DESIGN IDEA IS FOR CONCEPTUAL PURPOSE ONLY.

Ekologiczne place zabaw z odpadów tekstylnych

Stworzyliśmy nowość o nazwie TexMade™, która zamienia nasze tradycyjne słupki stalowe na słupki wykonane z pokonsumenckich tekstyliów i pokonsumenckich toreb plastikowych. Wykorzystujemy najuboższe odpady tekstylne, czyli takie, które za chwilę trafią do spalarni lub na wysypisko. Dzięki temu możliwe jest przejście z tradycyjnych słupków stalowych o wysokiej emisji zanieczyszczeń na słupki wykonane z pokonsumenckich odpadów tekstylnych o znacznie niższej emisji dwutlenku węgla.

Dobre wykorzystanie odpadów

Materiały tekstylne poddane recyklingowi, ponownie wykorzystane w produkcji tekstyliów, stanowią zaledwie 1% odpadów. Na szczęście inne branże odkryły walory odpadów tekstylnych i wykorzystują ten materiał w zaskakujący sposób. Okazało się, że tekstylia świetnie nadają się do wykorzystania w słupkach. Tekstylia są przetwarzane i mieszane z plastikiem pochodzącym z recyklingu. W rezultacie powstaje trwały słupek do budowy placów zabaw z 82% redukcją emisji dwutlenku węgla na kilogram.        Zdjęcie: Słupek wykonany z tekstyliów i toreb plastikowych pochodzących od konsumentów.

Chcesz zobaczyć wiadomości o zrównoważonym rozwoju?

Niskoemisyjne wieże dla uczniów

Play

Sustainability

News

Children on playground with swings

Niskoemisyjne zestawy huśtawek

Children climbing on playground climbing structures at KOMPAN Denmark

Low Carbon Climbing Structures for Schools