Biała księga

Bardziej ekscytujący plac zabaw

Badania nad zabawą z emocjami - oparte na informacjach od starszych dzieci

Starsze dzieci zarówno uwielbiają, jak i potrzebują w swoim rozwoju porywającej zabawy. Ale co jest dla nich ekscytujące?

Kto lepiej odpowie na to pytanie, niż same dzieci. 

W badaniach przeprowadzonych przez Instytut Zabawy KOMPAN zapytano starsze dzieci, czym jest dla nich ekscytująca zabawa. Wynikiem tych badań jest KOMPAN Cliff Rider. Prawdziwie ekscytująca konstrukcja, pochodząca prosto od dzieci.   

White paper

Bardziej ekscytujący plac zabaw

Pobierz białą księgę
7 uwag

7 uwag na temat ekscytujących placów zabaw

  1. Oferuj ekscytującą zabawę dla wszystkich poprzez stopniowane zabawy fizyczne (np. zajęcia na poziomie gruntu)

  2. Responsywny, fizyczny sprzęt do zabawy jest szalenie ekscytujący (np. odbijający się, huśtający, wirujący)

  3. Wysokość jest szalenie ekscytująca (np. wieże, siatki, mosty, Cliff Rider)

  4. Prędkość jest szalenie ekscytująca (np. zjeżdżalnie, Supernova i inne urządzenia wirujące, Track Rider).

  5. Wędrówki i poczucie zagubienia (typu " zabawa w chowanego") są porywające (np. labirynty).

  6. Woda jest ekscytująca (skakanie z kamienia na kamień w wodzie, nie wpadanie do wody)

  7. Gry lub zawody pod presją czasu są porywające