PCE503

Trader

The trader med sin fine lukkede spillerom, er en mulighet for roligere lek. Panelene støtter sandleken, og traktene som transporterer sand stimulerer gjenstandens varighetsforståelse hos barnet og det faktum at selv om du ikke ser noe, som sand i et rør, er det fremdeles der. Sandskoppanelet legger til aktiviteter for finmotorikk, men trener også logisk tenking. Når den er plassert riktig, kan sand flyttes fra en øse til den neste. Det morsomme sidepanelet inviterer til å skifte ting gjennom hull, men legger også til en lav stigning og gjennomgang over aktivitet, og skaper to rom: innsiden og utsiden. De tre sidene har forskjellige høyder, og skaper varierte punkter for sosialt samspill. Den Trader kan spilles av mange barn, både på innsiden og utsiden.