COR10220

Agilitynett 22

Agilitynett 22 er en utfordrende taubane som barn vil ønske å leke på gang på gang, takket være det store mangfoldet av aktiviteter; en klatrerampe med grep, tauslalåm og hvilepunkter. Den responsive, svaiende og sprettende repstrukturen hjelper med å utvikle barns smidighet, balanse og koordinering så vel som andre motoriske ferdigheter, alt som er viktig for kroppskontroll. Alle aktiviteter på agilitypakken bidrar til den fysiske og sosio-emosjonelle utviklingen til barn. Klatrerampen utfordrer smidighet, balanse og koordinering, men også tidspunktet for bevegelser og evaluering av årsak og virkning - hva en klatrer gjør på den ene siden vil påvirke den andre siden. Denne bevisstheten er viktig for å utvikle sosiale ferdigheter som samarbeid, kommunikasjon og evnen til å vente på tur.