PCM212021

Leikkitorni portailla

Tämä mahtava leikkitorni verkolla tarjoaa hauskaa leikkimistä. Monipuoliset leikkivaihtoehdot houkuttelevat lapsia toistuvasti ja tarjoavat runsaasti hauskoja elämyksiä. Kaidetangolla liukuminen, liuku- ja kaksipuoleinen kiipeilyverkko harjoittavat erilaisia motorisia taitoja: tasapainon ja tilan tunnetta sekä ristikkäiskoordinaatiota. Nämä ovat tärkeitä maailman turvallisen hallinnan kannalta. Tilavassa, esteettömässä portaikossa on kosketeltavia ajanmittausyksityiskohtia, jotka kutsuvat yhteistyöhön, vuorottelemaan ja leikkimieliseen taitojen vertailuun. Portaat voidaan kiivetä molemmilta puolilta ja ne tarjoavat aivohaasteen sivulla olevilla numeroilla. Kuperkeikkatanko maan tasolla lisää fyysistä haastetta.