COR10130

Ketteryyspaketti 13

Ketteryyspaketti 13 on haastava köysirata, jossa lapset haluavat leikkiä kerta toisensa jälkeen monipuolisten toimintojen ansiosta; se sisältää kiipeilyrampin kiipeilyotteilla, köysipujottelun ja lepopaikkoja. Huojuvat, joustavat, liikkeisiin reagoivat köydet auttavat kehittämään lasten ketteryyttä, tasapainoa ja koordinaatiota sekä motorisia perustaitoja, jotka ovat kaikki tärkeitä kehonhallinnan kannalta. Kaikki välineen aktiviteetit edistävät lasten fyysistä ja sosiaalis-emotionaalista kehitystä. Kiipeilyramppi haastaa ketteryys-, tasapaino- ja koordinaatiotaidot, ja se vaatii myös liikkeiden oikeaa ajoitusta sekä syy-seuraussuhteiden arviointia - toisella puolella kiipeilevän liikkeet vaikuttavat toiseen puoleen. Tämän tiedostaminen on tärkeää sosiaalisten taitojen, kuten yhteistyö-, kommunikointi- ja vuorottelutaitojen, kehittymisen kannalta.