Bílá kniha

Fyzická aktivita předškolních dětí

Hra venku je klíčem k větší fyzické aktivitě v mateřských školách

Tato studie ukazuje, že děti ve školce, které tráví většinu času venku v dobře naplánovaném prostoru pro aktivity, mají o 35 % vyšší úroveň fyzické aktivity než děti v ostatních školkách zahrnutých do studie.

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje, aby se všechny děti a dospívající účastnili středně intenzivní až intenzivní fyzické aktivity alespoň 60 minut denně. Tato studie si kladla za cíl prozkoumat úroveň pohybové aktivity u dětí ve věku 3 až 6 let během jejich pobytu v mateřské škole.

Pro pozitivní vliv a zlepšení úrovně pohybové aktivity předškoláků je klíčová volná hra venku na dobře naplánovaných hřištích.

Bílá kniha

Pohybová aktivita předškolních dětí

Stáhněte si bílou knihu