PCE2005

Průkopník

Průkopník je inkluzivní herní výprava, která přivádí děti k úžasu. Díky bohaté variaci herních aktivit se děti znovu a znovu vracejí. Rampa vede přes různé hmatové hry k obrovské platformě se dvěma skluzavkami. To umožňuje přístup na zvýšenou úroveň. Od druhého konce herní konstrukce se k platformě vrací schodiště. Na úrovni terénu je houpací síť, stůl na hry s pískem, hudební panel a četné hmatové a otočné prvky. Mluvicí trubice umožňují zábavný kontakt přes hrací strukturu. Všechny tyto aktivity trénují dovednosti logického myšlení a smyslové schopnosti dětí. Vnějšek prvku Průkopník nabízí tři krásná zákoutí pro průzkumnou hru a přestávku od divočejších her na rampě. Transparentnost struktury umožňuje interakci všem.