COR22502

Malá síť Climetric

Houpavá lezecká síť s vertikálním i horizontálním lezením, ke zdolání samostatně nebo ve skupinách.