COR10230

Hbitostní sestava 23

Kombinace velkých zábavních síťových prvků.