Zelené novinky

Sloupky na hřiště z textilního odpadu

Snížení emisí uhlíku

Zvolte pro své příští dětské hřiště textilní sloupky místo ocelových!

Naše sloupky TexMade™ jsou vyrobeny z textilního odpadu a plastových pytlů. Používáme textilní odpad, který už nemá žádnou hodnotu a nelze ho recyklovat. Tímto způsobem se vyhneme tomu, aby procházel vysoce znečišťujícím procesem spalování nebo ukládání na skládku. Tento textilní odpad mícháme s opotřebovanými plastovými taškami, které používají spotřebitelé.

mq2

Od roku 1960 do roku 2021 vzrostl celosvětový objem textilního odpadu o více než 900 %. Je však nutné jím plýtvat?

Všichni potřebujeme jídlo do žaludku a oblečení na sebe. Lidé však zvýšili spotřebu oděvů na mnohem více, než kolik potřebujeme.

Slyšeli jste někdy o "rychlé módě"?

Mezi lety 2000 a 2014 se výroba oděvů zdvojnásobila, přičemž průměrný spotřebitel si koupil o 60 % více kusů oděvů než před 15 lety. V důsledku toho se zvýšil objem odpadu, který vytváří obrovské množství textilního odpadu.    

Obrázek: Textilní a oděvní průmysl se stal hned po ropném průmyslu největším znečišťovatelem životního prostředí na světě.

Dobré využití odpadů

Recyklované textilní materiály znovu použité při výrobě textilu tvoří pouze 1 % odpadu. Naštěstí jiná průmyslová odvětví objevila kvality textilního odpadu a využívají tento materiál překvapivými způsoby. Ukázalo se, že textil je velmi vhodný pro použití ve sloupcích. Textil se zpracovává a mísí s recyklovaným plastem. Výsledkem je odolný sloupek na dětské hřiště, jehož emise uhlíku na kilogram se snižují o 82 %.     

Obrázek: Sloupek vyrobený z post-spotřebního textilu a post-spotřebních plastových tašek.

Ekologičtější dětská hřiště s využitím textilního odpadu

Vytvořili jsme novou technologii nazvanou TexMade™, v jejímž rámci přeměňujeme naše tradiční ocelové sloupky na sloupky vyrobené z textilu a plastových post-spotřebních tašek. Využíváme ten nejchudší textilní odpad, tedy odpad, který se právě chystá skončit ve spalovně nebo na skládce. To umožňuje přejít od tradičních ocelových sloupků s vysokými emisemi ke sloupkům z postspotřebního textilního odpadu s mnohem nižšími emisemi uhlíku.

Obrázek: Sloupky jsou vyrobeny z post-spotřebního textilu a post-spotřebních plastových tašek.