Zelené novinky

Jak zelené je skutečně zelené?

Naše ekologická tvrzení jsou ověřena společností Bureau Veritas

Globální průzkum provedený Úřadem pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) v roce 2021 zjistil, že 40 % ekologických tvrzení společností na internetu může být pro spotřebitele zavádějících.

Ve společnosti KOMPAN dokumentujeme všechna naše ekologická tvrzení, abychom předešli nepravdivým tvrzením a zajistili plnou transparentnost pro naše zákazníky.

Naše výpočty uhlíkových emisí jsou ověřeny společností Bureau Veritas

Ve společnosti KOMPAN o sobě netvrdíme jen to, že jsme zelení. Naše tvrzení ověřujeme u třetí strany, abychom byli co nejotevřenější a nejtransparentnější ohledně našich ekologických iniciativ. K ověření našich výpočtů týkajících se recyklace a emisí uhlíku využíváme Bureau Veritas, organizaci, která stojí za celosvětovými certifikacemi ISO.

Obrázek: Všechny výrobky KOMPAN jsou vybaveny individuálním otiskem, který poskytuje úplný přehled o ekologickém profilu výrobku.

Získejte kompletní ekologické hřiště ověřené společností Bureau Veritas

Naše řada produktů GreenLine je ověřena společností Bureau Veritas a zahrnuje klasické herní prvky KOMPAN, které byly přizpůsobeny ekologickým požadavkům. To znamená, že získáte stejně kvalitní původní dětské hřiště KOMPAN, ale s mnohem nižší uhlíkovou stopou. Tomu říkáme výhra pro všechny.

Obrázek: Dětské hřiště GreenLine v dánském městě Randers.